Dây truyền sản xuất công nghiệp đóng tàu

Liên hệ


Mô tả :

Hệ thống sản xuất cho công nghiệp đóng tàu bao gồm nhiều công đoạn khác nhau: làm sạch, pha cắt tôn tấm, hàn kết cấu tổng đoạn, giáp nối tổng đoạn, làm sạch tổng đoạn, .....

0904 26 79 74