Bộ khẩu vặn ốc KTC TB2X20B

Thương hiệu: |

Liên hệ


Mô tả :
Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC
Mã số: TB2X20B gồm 25 chi tiết
20 đầu khẩu gồm cả hệ mét và hệ inch

Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC
Mã số: TB2X20B gồm 25 chi tiết
20 đầu khẩu gồm cả hệ mét và hệ inch
. Hệ mét gồm các đầu khẩu từ 5 đến 14mm
. Hệ inch gồm các đầu khẩu từ 3/16 đến 9/16
Tay lắc vặn, tay vặn, thanh nối, hộp sắt
Trọng lượng: 1.3kg

Thông số, hình ảnh bộ đầu khẩu vặn ốc KTC TB2X20B:

 

Bộ tuýp 1/4 inch, bộ đầu khẩu 1/4 inch, KTC TB2X20B
Bộ đầu khẩu vặn ốc KTC loại 1/4 inch của KTC TB2X20B với 25 chi tiết
Có 20 đầu khẩu chia làm 2 loại tiêu chuẩn hệ mét và hệ inch.

0904 26 79 74